Категория: Новини

Quintessence Int. Bulgaria, бр. 1/2014

Quintessence, 1-2014

СЪДЪРЖАНИЕ бр. 1/2014 ЕСТЕТИКА – клиника и лаборатория Преход от имплантати към различен наклон на оста на протетичната конструкция – Galip Gürel, Christian Coachman KЛЮЧОВИ ДУМИ: протетика върху имплантати, хибридна конструкция с червени компоненти, завиваща се многокомпонентна конструкция, mock-up, временна…

Quintessence Int. Bulgara – бр. 4/2013

Quintessence Int. Bulgaria 4/2013

В броя четете: ендодонтия Систематика на ортоградно отстраняване на фрактурирани инструменти от кореновите канали Част 2 – Michael Arnold KЛЮЧОВИ ДУМИ: отстраняване на фрактурирани фрагменти от канални инструменти, ревизия, диагноза, дентален микроскоп РЕЗЮМЕ: За успешното отстраняване на фрактурирани фрагменти от…