Материалознание за зъботехнициАвтор: проф. Стефан Иванов

Издадена: април 2016
Издателство: Инфодент-БГ
Книга, твърди корици, 510 страници, 687 илюстрации
Език: Български
Раздели: Зъботехника

Учебникът не е наличен!

Учебникът е ново учебно помагало, написано на 510 страници, онагледено чрез 687 предимно цветни фигури, разделено на две части. Първата част се състои от 18 глави, всяка от които е рецензирана от специалист, най-добре запознат със съответния материал.
В първата част е включен материалът, който се изучава от студентите-зъботехници, съобразен с тяхната лекционна учебна програма. Изучаваният материал е предимно теоритичен, независимо че има богата практическа насоченост.

В първата част за първи път в дисциплината материалознание у нас са включени две нови глави: „CAD/CAM-Технологии‘‘ и „Имплантология“.

Втората част се състои от 11 глава в която са включени едни от най-употребяваните материали в зъботехническата практика.При написването на тази част от учебника вземат участие като консултанти трима изтъкнати зъботехници. Новост е, че във всяка глава в учебника са включени нови допълнителни и осъвременени становища относно третирания материал.
Във втората част на учебника за първи път у нас са включени в отделни глави „Зъботехническа лаборатория“ и „Силови характеристики на мостовите протези“. В нея са включени най-съвременните технологии на най-употребяваните дентални материали в зъботехническата практика.

Съдържанието на втората част е следното:
ГЛАВА I Гипсови материали
Класификация на дентални гипсови материали (по whip mix) • Физични свойства на денталните гипсови материали
ГЛАВА II Восъци
Восъци за снемаемо протезирене • Восъчни смеси за коронки и мостове • Восъци със специално предназначение
ГЛАВА III Огнеупорни маси
Фосфатна опаковъчна маса lamina vest ii • Bellavest sh • Speed oгнеупорни маси • Ceravety & cast • Опаковъчна маса sherauniversal
ГЛАВА IV Метални сплави
Кобалт- хром молибденови сплави
ГЛАВА V Пластмаси ЕКЛИПС
Sr triplex hot
ГЛАВА VI Еластични пластмаси (Гъвкави)
Акрон • Дентифлекс • Биоцетал • Ивокап • Валпласт • Дурафлекс
ГЛАВА VII Композити
Сигнум • Sr adoro • Хромазит
ГЛАВА VIII Разцветки
Разцветки за композитни протези • Индивидуално изработени разцветки
ГЛАВА IX Керамика
Super porcelain ex–3 ( noritake ) • Циркониев диоксид • Vitavm–9 • Vita vm–13 • Алуминиева керамика • Ipse.maxpress • Ips inline • Керамика ips d.sign • Ceramco–3
Ceramco–3 press • Ceramco ic • Керамика dicor • Vita suprinity • Vita enamic
ГЛАВА X Зъботехническа лаборатория
Подова настилка • Аспирация • Осветление • Основни помещения • Спомагателни помещения
ГЛАВА XI Силови характеристики при мостовите протези
Сили и моменти, възникващи при дъвкателните повърхности

 

Price: 55.00 BGL

ПРОДАДЕНО!