Copybook Dental modelling technique AFGAuthor: Alberto Battistelli

Издадена: 10/2017
Издателство: Teamwork media Srl.
Book, hardcover, 107 pages, 50 images
Език: италиански, английски, немски, испански
Раздели: Зъботехника

Част от книгата в ПДФ-файл

Щастлив съм да представя на студентите, зъботехниците и зъболекарите, това ръководство, написано от AFG Training Lab, на базата на математически и геометрични критерии и AFG кодове. Рисунките са направени от Antonio Laratro, а моделажът е на Salvatore Loria, с подкрепата на целия екип на Training Lab AFG. Всички те направиха възможно издаването на този много важен наръчник за студенти, но и за професионалисти, които подхождат към метода AFG за първи път.

Изключително важно е да се разбере, че цифровите кодове и статистическите отчети, които ще намерите на тези страници представят един идеален протокол, но вие винаги трябва да индивидуализирате проектите си, за да постигнете формата на зъбите на всеки отделен пациент.

Един скулптор, преди да направи статуя на даден обект трябва да може да направи статуя с идеални пропорции. Тази концепция важи и за моделирането на зъбите: първо идеалното, а след това и индивидуалното.

AFG е един вид "Дентална шивашка работилница", така че нейните кодове са подобни на размерите, използвани при изработката на дрехи. Казва се, че "един размер не стои  добре на никого, но облича всекиго" - така е и в нашия случай. Кодовете се използват по същия начин, по който шивачите използват своите мерки, за да тропосат дреха, която после може да се индивидуализира с малки, числено измерими корекции.

Всички хора са различни, но ние можем лесно да си намерим стандартизирана дреха в магазина, която да подхожда на индивидуалните ни характеристики, макар и не перфектно. Така е и с AFG. Със своите числа, разпределени в Крива на Гаус както в шивашката работилница ние можем да "тропосаме" един проект с дентални форми размери S, M, L , които след това можем да индивидуализираме с минимални числено измерими корекции.

AFG напълно преобръща критериите при моделиране на зъби по старите техники, които погрешно са започвали с данните от движенията на темпоромандибуларната става. Тези данни обаче са от значение за позицията на зъбите, а не за формата и трябва да се разглеждат математически приблизително, тъй като са на линейна основа, а устната кухина е сложна хаотична система.

Медицинската наука, особено ембриология, ни научи, че зъбите са генетично програмирани по отношение на големината и начина си на развитие, на тяхната коронарна форма, когато в челюстите, все още не е налице морфологично развитие. 

Математическите AFG кодове съчетават повтарящи се геометрични тенденции, които уникално характеризират човешките зъби.

Copybook Dental modelling technique AFG е ръководство, което съчетава програма за теория и практика, които помагат да се разбере напълно техниката на моделиране на зъби във всички аспекти.

от автора

Price: 118.00 BGL

Loading Опресни...