Гъвкави пластмасиАвтори: Стефан Иванов, Тодор Дражев

Издадена: 2016 г.
Корица: твърда, 204 страници
Език: Български
Раздели: Зъботехника

Всеки зъботехник трябва да притежава достатъчно познания върху сложния технологичен процес на гъвкавите термопластични материали.

Надяваме се, че това учебно помагало ще помогне на зъботехниците да повишат своите познания и умения при изработването на гъвкави протезни конструкции.

Частичните протези, изработени от термопластични материали, притежават качества, които се отличават от акриловите по редица показатели: медико-биологични; механично-якостни; естетични и технологичен процес. Според редица изследователи добрите качества на термопластичните гъвкави материали са подходящи за изработване на временни снемаеми протези, докато други учени са на обратното мнение. Необходимо е да се подобрят някои физико-механични и технологичните качества на термопластичните материали, за да се наложат като основен протезен продукт.

Термопластичните материали са създадени на различна химична основа: ацетална, полиамидна, полиолефина и полиестерна.

Авторският колектив е съумял да събере и да опише едни от най-известните и висококачествени гъвкави термопластични пластмаси. Те не претендират, че познават основно технологичния режим на гореописаните гъвкави пластмаси, тъй като същите липсват на българския пазар. За сега най-популярни и достъпни у нас са: Valplast, Ai Flex (американска), Akron (полска), Vertex ThermoSens (Холандска).

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Предговор. А. Влахова
2. Увод
3. Исторически бележки
4. Гъвкави протези
5. Валпласт
6. Термосенс
7. Термопластични материали на Бредент
8. Айфлекс. Добавяне на зъби и куки. Ребазиране
9. Флекси N512
10. Акрон МС
11. Акрон
12. Дентифлекс
13. Т Кристал
14. Сабилекс
15. Дурафлекс
16. Витаплекс
17. Ивокап
18. Биоцетал

Price: 45.00 BGL

Loading Опресни...