Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология


книги по дентална медицина » Книги, списания и мултимедия » Implantology - Имплантология » Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология

Учебно помагало за студенти и специализанти

автори: Акад. Проф. д-р Николай Попов д.м.нм д-р Методи Абаджиев, доктор

Издадена: 2009 г.
Издателство: Непрекъснато усъвършенстване ЕООД
Книга, Меки корици, 110 стр.
Език: Български
Раздели: Имплантология

Авторите на книгата създават учебното помагало, за да послужи на студенти и специализанти, имащи интерес към оралната имплантология. Още през 2000 г. акад. Попов с много усилия успява да извоюва място на зъбопротезната имплантология като учебна дисциплина в обучението на студенти по стоматология (сега дентална медицина) във факултета в София. Като свободно избираема дисциплина имплантологията предизвиква небивал интерес сред студентите и около 90% от бъдещите дентални медици от V курс посещават лекциите и упражненията му. Отсъствия няма, а отличните оценки на изпита показват, че петокурсниците не само имат засилен интерес към имплантологията, но и натрупват знания и умения. Тенденцията продължава през следващите години и досега. През 2004 година акад. Попов открива обучение по имплантология и във факултета по дентална медицина в Пловдив, а през 2009 г. организира преподаването  й в рамките на X-ти учебен семестър във Варненския факултет.
С всяка нова учебна година акад. Попов подобрява като организация и програма обучението, а също така и практическите упражнения със студентите, които се провеждат върху фантом с активното участие на неговите асистенти и сътрудници.
Набраният опит показва на акад. Попов, че е необходимо и дори наложително да се издаде ръководство - помагало за практическо обучение на студенти по дентална медицина и специализанти по зъбопротезна имплантология, което да им предостави необходимия минимум теоретични знания и да ги насочи в практическите им изпълнения.
Съавторът на акад. Попов д-р Методи Абаджиев е преподавател във Варненския факултет, придобил образователна и научна степен доктор. Той е негов ученик в имплантологията и докторант с дисертационен труд в голяма степен по имплантология.

РЪКОВОДСТВОТО Е ИЗЧЕПРАНО ОТ ТИРАЖ


В първата част на ръководството е застъпено теоретичното обучение по имплантология, а във втората - практическото. Третата част включва фантомен курс по предклинична имплантология с първи цикъл имплантология и втори цикъл протезиране. В четвъртата част е застъпено обучението по клинична имплантология. В приложенията са показани декларация за информирано съгласие и факторите, определящи степента на риска при имплантно-протетичното лечение, които са в помощ на специализанта.

Price: 12.00 BGL

ПРОДАДЕНО!