Implantology - Имплантология

Pages: 1 2 3 4 5Next >Last »

Mini-Implants: The orthodontics of the future

Author/Editor: Skander Ellouze; François Darque

Издадена: 1st edition 2014
Издателство: Quintessence International
Book, Hardcover, 240 pages, 550 images
Език: English
Раздели: Implantology, Orthodontics

Who, in the course of orthodontic treatment, has not been faced with the harsh reality of lost anchorage?

What orthodontist has not wished to have the ability to control orthodontic tooth movement in every type of situation in order to focus exclusively on the treatment aims?
Within this book are the keys to success!

More than any other innovation, mini-screw implants have made a major contribution in recent years to the ongoing development of orthodontic concepts.

For the first time, it is possible to overcome the limitations related to anchorage, avoid the need for patient cooperation, and offer new treatment options that were unthinkable just a few years ago.

Drawing on the early pioneering work of teams such as the one led by Kyung, and by increasing the number of indications, the authors very quickly came to define mini-screw-supported biomechanical protocols for every type of malocclusion.

Today, a deeper understanding of their impact on diagnosis, treatment strategies, and biomechanics is enabling these new treatment modalities to become even more effective. Clearly defined indications, codified protocols, and reproducible therapeutic efficacy and clinical results have now turned mini-screws into a full-fledged treatment system.

Additional DescriptionОписание

Contents PART I Chapter 1. Choosing the mini-implant Chapter 2. Mini-implant placement techniques Chapter 3. The biomechanics of mini‑implants Part II Chapter 4. Maxillary molar distalization Chapter 5. Mandibular molar distalization Chapter 6. Molar protraction Chapter 7. Orthodontic management of arch asymmetries using miniimplants Chapter 8. Molar vertical control in hyperdivergent patients and in skeletal open bites Chapter 9. Mini-implant-assisted expansion Chapter 10. Management of mini‑implant-supported multidisciplinary treatments The evidence regarding mini-implant-driven orthodontics Conclusion Index

Цена: 331.00 BGL

Loading Updating cart…

Immediate Dentoalveolar Restoration

Immediately-loaded implants in compromised alveolar sockets

Author/Editor: José Carlos Martins da Rosa

Издадена: 1st edition 2014
Издател: Quintessence Editora Ltda.
Book, Hardcover, 372 pages, 2098 images
Език: English
Раздел: Implantology, Periodontics, Prosthodontics

Immediate dentoalveolar restoration (IDR) is a treatment modality for immediate loading of single-tooth dental implants in fresh extraction sockets. This textbook provides a comprehensive step-by-step presentation of the IDR procedures and detailed clinical cases showing IDR used in various clinical situations. IDR reduces the number of interventions by integrating reconstruction of any tissue loss during the same visit as the implant placement and provisional crown fabrication. Predictability of the esthetics is ensured through careful esthetic assessment and use of advanced prosthetic techniques, including platform switching and contouring of the emergence profile. The minimally invasive techniques that are central to IDR are featured throughout. In addition, the authors cover the most important adjunctive topics, such as immediate loading, use of the maxillary tuberosity for bone grafts, and esthetic restoration.

Additional DescriptionОписание

Contents

01 Aesthetic Analysis
02 Aesthetics in Implantodontics
03 Postextraction Socket
04 Immediate Loading in Intact Sockets
05 Emergence Profile Design for Implant-Supported Prostheses
06 Compromised Sockets
07 The Maxillary Tuberosity as a Donor Site: Tissue Biology and Surgical Technique
08 Immediate Dentoalveolar Restoration: Protocol for the Technique
09 Platform Switching
10 Immediate Dentoalveolar Restoration: Case Reports

Цена: 446.00 BGL

Loading Updating cart…

Субпериосталните имплантати

Субпериосталните имплантати. Ренесансът. С поглед към бъдещето…

Автор: д-р Христо Христов
Издадена: 2014 г.
Издателство: Фараго
Книга, твърди корици, 250 страници, 300 снимки + CD Програма Позиционер

Раздели: Имплантология, Орална Хирургия

Настоящата книга е първи по рода си опит да се обхване една твърде специфична област от зъбната имплантология, която като че ли стои малко встрани или по-скоро е избутана там от вихъра на развитието на съвременната имплантология въобще. Целта на монографията е да се обобщи световният опит в субпериосталната имплантация с подчертано практическа насоченост, да се внесе достатъчно яснота по проблема, проследявайки историята, развитието му, съвременното състояние и перспективите. Написана от зъболекар за зъболекари, в нея се преплитат история, научни постижения и дългогодишен емпиричен опит.
Книгата е предназначена за широка читателска аудитория, включваща общопрактикуващидентални лекари, хирурзи, ортопеди, пародонтолози, както и студенти, интересуващи се от проблемите на имплантологията. Ето защо на места тя има привкус на учебник.
Запълвайки една празнота в нашата специализирана литература, от една страна, книгата ще обогати общата имплантологична култура на интересуващите се и, от друга – тя би била чудесно допълнение при оформянето на концептуалното клинично мислене, особено у младите дентални лекари, за решаване на редица нетрадиционни клинични случаи в ежедневната практика. Освен това, няма да бъда честен спрямо колегите и пациентите, така много нуждаещи се от подобно лечение, пък и спрямо мен самия, ако не споделя 40-годишния си опит.

Програма Позиционер е софтуер предназначен за имплантолози, зъботехници и зъболекари за изчисляване местоположението на главите на суб-периостални и стандартни импланти. с което се улеснява значително работата на специалистите. Информацията от всяко едно направено изчисление може да бъде запазена и след това при нужда възстановена от базата данни. Повече ще научите от прикачения файл.

Additional DescriptionОписание

Резюме

Субпериосталното имплантиране е стар метод, датиращ от 40-те години на миналия век. Дизайнът на субпериосталните имплантати се явява пръв в новата история на денталната имплантология. Поради бурното развитие на вътрекостните имплантати след 80-те години на 20-ти век, когато Branemark оповести остео интеграционната теория, като че ли методът на субпериосталната имплантация бе избутан в страни. С развитието на компютърно асистираните технологии той бе възроден наново след 2000 година. Нещо повече, пак с помощта на тези технологии методът бележи сериозна заявка за бъдещо развитие усъвършенстване, за да може да заеме полагащото му се място в имплантологичната наука и практика.
Необходимостта от написването на настоящата книга възникна по две причини: от една страна натрупания богат емпиричен клиничен опит /40 години/, а от друга – една празнота в специализираната литература третираща субпериосталната имплантация.
Събирайки съществения световен опит в областта на СИ, анализирайки го и изхождайки от съвременните концепции се постарах да разчупя някои стереотипи както по отношение на метода, така и по отношение на формата на Си, начина на конструирането им и хирургичните методи за тяхното поставяне. Систематизирах видовете разрези и мукопериосални ламба. Адаптирах и метода на протезиране върху такъв вид имплантати, в съответствие с приетите норми в пародонтологията и ортопедичната дентална медицина.
Като плод на дългогодишния опит в областта на Си се роди и изобретението ми за подобен имплантат, което допринесе за обогатяване на световния опит в това отношение. С годините клиничен опит възникна и мултитайп-имплантатната концепция, според която практикуващите, импровизирайки, могат да комбинират както различни видове имплантати, така и имплантати и естествени зъби като опори, за да овладеят дадения клиничен случай. Това налага много задълбочена теоретична и практическа подготовка на денталния лекар, който трябва да владее поне две имплантатни системи, една от които е СИ.
Доказах на практика, че успеваемостта на вътрекостните и СИ е съпоставима. В светлината на развитието на компютърно подпомаганите технологии СИ придобива нови стойности и нови измерения по отношение на приложението и в клиничната практика. В наши дни наистина СИ изживява своя Ренесанс. Научно установен факт е, че челюстните кости атрофират с еднаква скорост и при СИ и при носене на подвижни плакови протези. Този факт дава предимство на протезиране върху субпериостални имплантати пред с неподвижни протезни конструкции пред това чрез подвижни плакови протези, който метод, по мое мнение, вече трябва да отиде в историята.
Методът на субпериосталната имплантация е бърз и надежден метод за рехабилитация на дъвкателния апарат с неподвижни протезни конструкции. Той е в пъти по-евтин в сравнение със скъпо струващите и не гарантирани аугментации на челюстните кости, когато липсва обем за поставяне на вътрекостни имплантати. Както и при другите видове имплантати, така и в областта на СИ има нерешени проблеми, които чакат своето разрешаване.
В концептуално отношение СИ очаква своето щастливо бъдеще. Новите възможности, които CAD/CAM технологиите дават по отношение на съкращаване на оперативните интервенции от две на една, завидната точност на изделието, както и на подобряване на неговите физикомеханични качества при използване на методът на селективното лазерно разтопяване в сравнение с метода на леене вещаят един оптимистичен поглед към бъдещето.
Проблеми, неуспехи и нерешени въпроси има в цялата дентална имплантология, но също така успехите са оптимистични. Въз основа на своите анализи учените в Масачузетския университет са достигнали до извода, че основен дял при ортопедичното лечение на дъвкателния апарат през 21 век ще заема денталната имплантология.
Нека завърша с крилатата мисъл на големия имплантолог Hulbert – „Имплантологията е триумф на надеждите всред неуспехите”. д-р Христо Христов

Цена: 80.00 BGL

Loading Updating cart…
Pages: 1 2 3 4 5Next >Last »