Избор на материал и техника

esthetic_terry_2013-bookESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY
избор на материал и техника

Автори: Douglas A. Terry, Willi Geller
издадена: 2013 г., 2-ро издание,
твърди корици, 752 страници, 2099 цветни снимки
eзик: английски
раздел: естетика

Развитието на възстановителните материали и адхезивни системи значително увеличи възможностите за съвременно естетично дентално лечение.
Всеки ден в денталната индустрия се предлагат все по-опростени,  икономически изгодни решения на голяма част от възстановителните и естетични предизвикателства.

Тази книга демонстрира тези възможности стъпка по стъпка. Представят се множество алтернативи на ежедневни клинични ситуации, които се базират на научни доказателства, клинични и лабораторни изследвания, ръководени от международен екип от изследователи. Новото издание на тази книга включва различни фотографски техники с билатерална и рингова светкавица, с помощта на които се улавя повърхностната характеристика на зъбите. Включени са още протетични, имплантатни и пародонтални случаи с множество илюстрации на извършваните процедури.

Esthetic and restorative dentistry

DVD КОЛЕКЦИЯ – нагледно представяща процедури, техники и научни концепции, презентирани подробно в книгата ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY

Всяко видео започва с въведение от д-р Теrry, който обяснява научните предпоставки, обвързани с демонстрираните техники във всяка една глава от книгата. Първият диск съдържа информация за работа с керамични материали. Втората част представя нагледно отпечатъчната техника от глава 5 на книгата. Изработката на временни конструкции е визуализирана в третия диск. Следващите дискове разясняват денталната фотография, употребата на естетичните щифтове и пародонталната хирургия.