Инфодент, бр.1/2013

infodent, issue 1/2013Съдържание на брой 1 (130) 2013 г.

интервю
Стремим се да свържем науката и практиката по един по-добър начин. Интрвю с Christoph Hämmerle

имплантология
Минимално инвазивна костна аугментация с алотрансплантат за подобряване на естетиката в зоната на имплантата – Bach Le

Поставяне на къси, широки имплантати в дисталния участък на мандибулата. Анализ на общоприетия подход при поставяне на имплантати  –Willie Jack

Биоматериал извлечен от прасе и значението му за ежедневните клинични екстракции. Клиничен доклад – Dr. Hotz

Хармонично интегрирани възстановявания. Изцялокерамични възстановявания с пресoвани от IPS e.max® абатмънти – Dr Fernando Manfroi, Yunus

Лечебен подход при естетичен неуспех във фронта след имплантологично лечение с единичен имплантат – Dr. Piero Dell’Acqua, Dr. Mauro Broseghini, Dr. Federico Dell’Acqua, Odt. Cristiano Broseghini