Инфодент, бр. 4/2013

Списание Инфодент, бр. 4/2013 е вече на пазара.

тема: ЕНДОДОНТИЯ

infodent_issue 4/2013Международен конгрес за зъболекари и зъботехници Colloquium dental, Бреша, Италия, 25-26.10.2013

Приложение на технологията Endo-Express®&SafeSiders® в практичeската ендодонтияРедактор: д-р Венцислав Стоев

Тригодишно клинично изследване на коренови лечения, проведени със
системата RECIPROC®Ghassan Yared, DDS

Адхезията в ендодонтията: Ролята на адхезията при запълване на коренови каналиAbeer Mostafa Darrag, Dalia Mukhtar Fayyad

Перфорации  – Clemens Bargholz

книги

абонамент за Инфодент