Общи условия за ползване на сайта

Инфодент-БГ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със следните данни: София, бул. Пейо Яворов 50-56, вх.А, ет. 1, офис 4, ЕИК: 175375200, ДДС Номер: BG175375200.

Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта www.dentalbooks.bg Вие приемате Общите условия за ползване.

Използване на Уебсайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Инфодент-БГ ООД.

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, невярно, подвеждащо, оскърбително, оклеветяващо, неприлично, некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на Потребителя при поръчка

Предвид ползването на Виртуална книжарница www.dentalbooks.bg, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. Инфодент-БГ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради невярно предоставена информация.

Защита на личните данни

Съобразно Закона за защита на личните данни, Инфодент-БГ ООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и други цели. Инфодент-БГ ООД обработва следната информация за Вас:
– Име, презиме и фамилия;
– ЕГН (за счетоводни нужди – необходим реквизит при издаване на фактура към физическо лице);
– Данни за контакт: електронна поща, адрес и телефон;
– Месторабота и длъжност.

Цели, за които обработваме личните Ви данни

Инфодент-БГ ООД обработва само тези данни, които са необходими за издаване на фактури, изпращане на книги и директен маркетинг.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да Ви съобщаваме за нови книги и обучения (семинари, курсове, конференции), които организираме и провеждаме, както следва:

  • периодично изпращане на съобщения по имейл за нови книги и предстоящи събития;
  • осъществяване на контакт по телефона с цел потвърждаване на поръчките за книги и организиране на участието Ви в събития;
  • регистрация на участника за съответното събитие;
  • издаване на сертификат за участие;
  • издаване на фактура.

Цени

Инфодент-БГ има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. В цените на продуктите не е включена цена за доставка. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на Виртуална книжарница www.dentalbooks.bg, Инфодент-БГ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от Потребителя, ако има такива.

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избран от Потребителя начин. Инфодент-БГ си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Плащане на закупени стоки и услуги

През сайта www.dentalbooks.bg не се извършват никакви плащания, а се осъществява само поръчка. При никакви условия, Инфодент-БГ не изисква Ваши данни за разплащателни средства. При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Инфодент-БГ или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка плюс цената за доставка.

При плащане по банков път в лева, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Инфодент-БГ и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

Срок за плащане

Заплащането на стоката е с наложен платеж, в брой при доставка. Доставката е за сметка на Потребителя. Стойността на доставката зависи от теглото на стоката, населеното място, стойността на наложения платеж и куриерската фирма.

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 7 дни от получаването на поръчката. Когато стоката е книга, списание или мултимедия, поръчката не подлежи на връщане, ако вече е напуснала офиса на Инфодент-БГ. Поръчки, които не са били изпратени, могат да бъдат анулирани чрез мейл e-mail: books[@]infodent.bg  или телефонно обаждане на тел. 02 963 45 43; 0885 117 684.

Книги и списания или DVD-та, напуснали склада на Инфодент-БГ не подлежат на връщане съгл. Чл.55, ал.2, т.6 от ЗЗП, освен ако нямат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици. В този случай, транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Инфодент-БГ.

Безпричинни връщания не се приемат, защото книгата, /списание, DVD/ е стока, която се „консумира“ – копира се, прави се справка, изчита се, което освен всичко останало е и нарушение на авторските права.

При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата,  Инфодент-БГ възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Други

Инфодент-БГ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

Инфодент-БГ си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Инфодент-БГ не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

Инфодент-БГ се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

Инфодент-БГ не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

Инфодент-БГ не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Инфодент-БГ. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Инфодент-БГ няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Координатите на Инфодент-БГ са следните:

1164 София
бул. Пейо Яворов 50-56, вх.А, офис 4
02 963 45 43; 0885 117 684
books[@]infodent.bg