Очаквани заглавия през 2016

Каталог с книги 2016Ето какво предстои да излезе от печат през 2016 – заглавия и автори.