Категория: Автори

Mirela Feraru

Dr. Mirela Feraru

Dr. Mirela Feraru Mirela Feraru, D.M.D. graduated in 2005 from the Dental Faculty of the Timisoara University, Romania. In 2009 she joined the Bichacho Clinic team in Tel Aviv, Israel. For the last 8 years Dr. Feraru has gained in-depth…

Nitzan Bichacho

Nitzan Bichacho

Prof. Nitzan Bichacho Nitzan Bichacho, D.M.D. holds the post of expert in prosthodontics at the rank of Professor, at the Faculty of Dental Medicine, Hebrew University and Hadassah, Jerusalem, Israel, where he graduated in 1984. He is a Faculty Member…

Gеrald Ubassy

Джералд Убаси, зъботехник

Gеrald Ubassy е роден през 1957 в Orange, Франция. През 1982 г. основава собствена зъботехническа лаборатория DenVision. През 1990 г. основава собствен център за международен трейнинг. Публикувал е четири книги: “Форми и цветове”, Quintessenz, издадена на 7 езика през 1992;…

Claudio Nannini

claudio nannini 2016

Клаудио Нанини е активен член на зъботехническото общество Antlo от 1985 г. От 1988 г. е лектор и част от Управителния съвет. Участва в редакционните колегии на списанията “dental dialogue” и “Quintessenza Odontotecnica”. Лектор е на редица национални и интернационални…

Ueli Grunder

Ueli Grunder

Д-р Уели Грундер е завършил Института по дентална медицина към Университета в Цюрих през 1982 г. Впоследствие завършва тригодишна следдипломна магистърска програма по „Корони и мостове, частични протези и материалознание” под ръководството на проф. П. Шерер (P. Schärer) в Университета…