Четейки електронна книга запомняме по-малко, отколкото от хартиена

хартиена книга срещу елекронна книгаНово изследване е установило, че читателите на електронни книги в много по-малка степен си спомнят събитията от даден сюжет, отколкото прочелите го на хартиен носител, пише The Guardian.

Изследването е част от по-голямо проучване с европейски мащаб, фокусирано върху ефекта от дигитализирането на четенето.

В рамките на изследването, което предстои да бъде публикувано, учените са дали на 50-тима читатели една и съща кратка история от Елизабет Джордж. Половината доброволци са прочели книгата на електронно устройство, другата половина на книжен носител, а след това са отговаряли на въпроси по съдържанието на творбата. Що се отнася до емоционалната реакция и потапянето в сюжета, резултатите на двете групи са били сходни. С различен успех обаче участниците са възпроизвели хронологията на събитията.

„Читателите на електронна книга са се справили доста по-зле при възпроизвеждането на сюжета, когато са били помолени да подредят 14 събития в правилния ред“, казва Ан Манген от Университета Ставангер в Норвегия, която ръководи изследването. Учените допускат, че осезанието, свързано с електронната книга не предоставя същата база за мисловна реконструкция на една история, както това при отпечатаните книги.

„Когато четеш на хартия, можеш да усетиш нарастването на страниците от лявата ти страна и намаляването от дясната“, обяснява Манген. „Напредъкът в прочитането на произведението се усеща и чрез докосване, а не само със зрението“, добавя тя.

Източник: Агенция Фокус