AFG MODELLINGМОДЕЛИРАНЕ НА ЗЪБИ СЪОБРАЗНО ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ

автори: Alberto Battistelli; Dario Severino; Oto La Manna/Алберто Батистели, Дарио Северино, Ото Ла Мана

Издадена: 2-nd edition 2012
Издателство: Teamwork media Srl.
Hardcover, 314 pages, 865 images (colored)
Език: Bulgarian, Engish, Italian, German, Russian, Spanish ...
Раздели: Зъботехника, Възстановителна дентална медицина

Вижте част от книгата, PDF

Съдържание
Глава 1: Какво е нивото на научно развитие до момента?
Глава 2: Похватите на художника
Глава 3: Повтаряемост на анатомичните форми
Глава 4: Ориентация на първичните била на туберкулите
Глава 5: Невидимият фон на отделния зъб
Глава 6: Открития посредством отстраняване
Глава 7: AFG - моделаж в четири фази
Глава 8: Нанасяне на керамиката
Глава 9: Естествени оклузални контакти
Глава 10: SPOC (Субтрактивни постдинамични оклузални контакти )
Глава 11: SPOC в ежедневната клинична работа
Глава 12: Структурен скелет за фронтални зъби
Глава 13: Восъчен моделаж на горни резци
Глава 14: Скициране, запаметяване и разбиране
Глава 15: Канони на красотата
Глава 16: Обновяване на усмивката
Глава 17: Техника на формоване
Заключения

Естествената усмивка съдържа в себе си скрити правила и указания, подлежащи на възпроизвеждане при протезиране. В книгата са представени специфични техники, характеризиращи изработването на всеки зъб поотделно.
Моделажната техника на AFG включва четири етапа, които служат за по-добро запаметяване на структурните компоненти. С помощта на кодовете на AFG се извлича числена информация, която е с висока стойност при възстановяване на първоначалните естествени форми на пациента. Представената концепция SPOC (Субтрактивни пост-динамични оклузални контакти) дава възможност за постигане на перфектни оклузални контакти.

The A.F.G is a memorizing and modeling technique created by Alberto Battistelli. It serves the purpose of learning and acquiring with quickness and precision the natural dental space and shape by the most modern ways of learning.
This technique is based on setting again the neuro-motor hand skills and on the geometric techniques used by the greatest masters of art. It is also important to develop the acquiring morphologic abilities very quickly and to make the learner understand the meaning of the proportion and of the natural anatomy by a simple method which can be applied immediately during the daily practice.
The A.F.G is a new way of reasoning based on the research of the teeth's invisible background. It is integrated with all the modeling techniques already known and it is intelligible with all the gnatology theories.

Price: 320.00 BGL

Loading Опресни...

Вашият коментар