Дентална клинична алергология


Книги, списания и мултимедия » НОВИ КНИГИ » Дентална клинична алергология

СБОРНИК МОНОГРАФИИ

Автори: Георги Николов, Илияна Стоева, Мариана Цекова
Издадена: 11/2022 г.
Издателство: Дайрект Сървисиз ООД
Рецензенти: Богдан Петрунов, А. Киселова-Янева
Сборник монографии, меки корици, 580 стр., 80 илюстрации
ISBN: 978-619-7671-56-8

Цена: 88 лв.

Съдържание

 1. Имунитет
 2. Имунна Система
 3. Антигени и хаптени
 4. антиген-представляващи клетки и главен комплекс на тъканната съвместимост и главен комплекс на тъканната съвместимост
 5. Клетъчно-медиирани имунни реакции. Активация на Т-лимфоцитите
 6. Хуморален имунен отговор. Активация на В-лимфоцити
 7. Структура и функция на антителата
 8. Мукозен или секреторен имунитет
 9. Неонатален имунитет
 10. Система на комплемента
 11. Реакция на антигев-антитяло
 12. Имунен толеранс и автоимунитет
 13. Имунни реакции при трансплантация на клетки, тъкани и органи
 14. Имунни реакции при тумори
 15. Имунодефицити, ХИВ/СПИН
 16. Имуностимулация, имуностимулатори,  ваксинация
 17. Алергизиращи фактори
 18. Механизъм на алергичните реакции. Медиатори
 19. Класификация на алергичните реакции
 20. Алергична диатеза и генетични фактори
 21. Алергенни препарати за специфична диагностика и лечение - имунотерапия/ хипосенсибилизация/ ваксинация на алергичните заболявания
 22. Библиография

 

Price: 88.00 BGL

Loading Опресни...