Дентална клинична алергология


Книги, списания и мултимедия » НОВИ КНИГИ » Дентална клинична алергология

СБОРНИК МОНОГРАФИИ

Автори: Георги Николов, Илияна Стоева, Мариана Цекова
Издадена: 11/2022 г.
Издателство: Дайрект Сървисиз ООД
Рецензенти: Богдан Петрунов, А. Киселова-Янева
Сборник монографии, меки корици, 580 стр., 80 илюстрации
ISBN: 978-619-7671-56-8

Цена: 88 лв.

Съдържание

  1. Имунитет
  2. Имунна Система
  3. Антигени и хаптени
  4. антиген-представляващи клетки и главен комплекс на тъканната съвместимост и главен комплекс на тъканната съвместимост
  5. Клетъчно-медиирани имунни реакции. Активация на Т-лимфоцитите
  6. Хуморален имунен отговор. Активация на В-лимфоцити
  7. Структура и функция на антителата
  8. Мукозен или секреторен имунитет
  9. Неонатален имунитет
  10. Система на комплемента
  11. Реакция на антигев-антитяло
  12. Имунен толеранс и автоимунитет
  13. Имунни реакции при трансплантация на клетки, тъкани и органи
  14. Имунни реакции при тумори
  15. Имунодефицити, ХИВ/СПИН
  16. Имуностимулация, имуностимулатори,  ваксинация
  17. Алергизиращи фактори
  18. Механизъм на алергичните реакции. Медиатори
  19. Класификация на алергичните реакции
  20. Алергична диатеза и генетични фактори
  21. Алергенни препарати за специфична диагностика и лечение - имунотерапия/ хипосенсибилизация/ ваксинация на алергичните заболявания
  22. Библиография

 

Price: 88.00 BGL

Loading Опресни...