Протоколи за мобилна дентална фотография с помощно осветление


Книги, списания и мултимедия » НОВИ КНИГИ » Протоколи за мобилна дентална фотография с помощно осветление

Protocols for Mobile Dental Photography with Auxiliary Lighting

Author/Editor: Louis Hardan / проф. д-р Луис С. Хардан

Издадена:  10/2022
Издателство: Инфодент-БГ ООД
Книга, твърди корици, формат А4, 128 страници, 315 изображения
Език: Български
Цена: 136 лв.

Много лекари по дентална медицина вече използват камерите на своите смартфони за документация на случаите си и за комуникация с лабораторията. Лошото заснемане обаче може да компрометира качеството на денталната работа, затова е важно да се знае как правилно да се използва камерата на смартфона в контекста на клиничната дентална фотография.

„... през 2012 г. стартирахме проекта за мобилната дентална фотография (МДФ/MDP); искахме да намерим начин да направим документирането лесно и финансово достъпно за всички лекари по дентална медицина и зъботехници, включително и за студентите.
Дори в болниците, тенденцията за използване на смартфони и безжични технологии се увеличава с цел осигуряване на висококачествени, финансово изгодни и подобрени като цяло здравни грижи. Успяхме да реализираме този проект и в тази книга ви представяме протоколи за мобилна дентална фотография, обхващащи всички области на денталната медицина."

Луис Хардан

Мобилната дентална фотография улеснява пътя към постигане на отлични естетични резултати, но зъболекарите трябва да знаят как да я прилагат в практиките си.
Мнение: „Проф. Луис С. Хардан се присъедини към екипа на Style Italiano и всеки ден показваше любопитни и интересни неща свързани с опростена дентална фотография. Един ден той дойде при нас и каза: „Правенето на добра дентална снимка трябва да е толкова лесно и приятно, колкото да си направиш селфи.“ Интраоралните снимки, които ни показа, заснети с мобилния му телефон ни оставиха без дъх предвид всички усилия, обучения и средства, които бяхме вложили за закупуване на висококачествено фотографско оборудване!”

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

Защо да се фотодокументира?

Предимства на Мобилната дентална фотография

Спецификации на камерата на смартфона

Необходими аксесоари за МДФ

Видове светлина

Smile Lite MDP

Важни правила за МДФ

Как се правят интраорални фотографии с МДФ

Как се правят екстраорални фотографии с МДФ

Мобилно дентално видео

Приложения за МДФ

Price: 136.00 BGL

Loading Опресни...

Вашият коментар