Дентална Имплантология


Книги, списания и мултимедия » Книжарница » Книги » Дентална Имплантология

РЕДАКТОР: проф. д-р Стефан Пеев

Издадена: 2023 г.
Издателство:
Книга, твърди корици, 315 стр. над 400 изображения
Език: Български
Раздели: Имплантология
Цена: 250 лв.

В настоящия учебник са представени основни знания по специалността дентална имплантология. Той е предназначен да подпомогне обучението на студентите по дентална медицина, но ще е от полза и за всички проявяващи интерес към денталната имплантология.

Учебникът представя материята по оригинален начин, без да повтаря съдържанието на нито едно от публикуваните досега в световен мащаб издания по темата, като в същото време е базиран на всички важни и утвърдени към момента научни доказателства в областта на денталната имплантология.

Представена е както фундаментална за имплантологията материя, така и детайлно описание на съвременните клинични техники и протоколи в специалността. Изложението е илюстрирано с над 400 качествени изображения.

Съдържание

Предговор (Ст.Пеев)

Въведение (Ст. Пеев)

  1. Възникване и развитие на денталната имплантология (Ст. Пеев)
  2. Развитие на имплантологията в България (Ст. Пеев)
  3. Морфология и физиология на костта (Ст. Пеев)
  4. Имплантно-тъканен интерфейс (Ст. Пеев)
  5. Фактори, повлияващи формирането на остеоинтеграцията на импланта (Ст. Пеев)
  6. Класификация и терминология на денталните импланти (Ст. Пеев)
  7. Етапи на имплантната терапия (Ст. Пеев)
  8. Планиране и подготовка на имплантната терапия (Ст. Пеев)
  9. Клинична анатомия (Ст. Пеев)
  10. Основни протоколи за имплантиране (Ст. Пеев)
  11. Инструментариум и оборудване (Ст. Пеев)
  12. Опростен хирургичен протокол (Ст. Пеев)
  13. Стабилност на имплантите (Ст. Пеев)
  14. Дефицит на наличната кост (Ст. Пеев)
  15. Костна аугментация (Ст. Пеев)
  16. Костновъзстановителни материали (Ст. Пеев)
  17. Направлявана регенерация. Направлявана костна регенерация (Ст. Пеев)
  18. Имплантиране в субантралната кост (Ст. Пеев)
  19. Повдигане на синусния под (Ст. Пеев)
  20. Пиезохирургия в денталната имплантология (Ст. Пеев)
  21. Костен блок-графтинг (Ст. Пеев)
  22. Надлъжна сплит-остеотомия на алвеоларния гребен с едномоментно поставяне на импланти (Ст. Пеев)
  23. Транспозиция и латерализация на Nervus alveolaris inferior с едномоментно поставяне на интраосалниимпланти (Ст. Пеев)
  24. Имплантиране в постекстракционни участъци (Ст. Пеев)
  25. Имедиатно функционално натоварване на остеоинтегрируеми импланти (Ст. Пеев)
  26. Мекотъканен мениджмънт (Ст. Пеев)
  27. Трансферни отпечатъци (Ст. Пеев)
  28. Неснемаеми имплантно-носени протезни конструкции (Ст. Пеев)
  29. Снемаеми протезни конструкции върху импланти (Ст. Пеев)
  30. Усложнения в денталната имплантология. Периоперативни усложнения (Ст. Пеев)
  31. Технически усложнения (Ст. Пеев)
  32. Биологични усложнения - периимплантен мукозит и периимплантит (Е. Събева, Ст. Пеев)
  33. Дигитален работен процес в денталната имплантология (Кр. Чапанов, Ст. Пеев)

Price: 250.00 BGL

Loading Опресни...