THE IMPRESSION IN IMPLANT PROSTHESIS RESTORATION


Книги, списания и мултимедия » ИЗДАТЕЛСТВА » Teamwork media » THE IMPRESSION IN IMPLANT PROSTHESIS RESTORATION

author: Renato Rossi; Sergio Bortolini; Ugo Consolo

Издадена: 2008 г.
Издателство: Teamwork media Srl.
Hardtcover, 182 pages, 331 images (colored)
Език: Engish, Italian
Раздели: Имплантология

Вижте част от книгата, PDF

ОТПЕЧАТЪКЪТ В ПРОТЕЗИРАНЕТО ПРИ ИМПЛАНТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Показания, цели и принципи на ново поколение стерилни и радиопак отпечатъчни материали

Книгата е плод на интензивна предклинична, клинична и зъботехническа работа и разглежда използването на ново поколение стерилни и радиопак отпечатъчни материали, създадени от професор Ugo Consolo специално за хирургични цели, а по-късно внедрени в имплантологията.
Разработеният оперативен модел, обединен от три различни, но допълващи се дентални дисциплини - орална хирургия, дентално протезиране и зъботехника, води до получаване на научни и клинични резултати с висока стойност.
Представените гледни точки по проблемите на протезирането върху импланти позволяват на специалистите да подобрят клиничните си резултати.

------------------------

Price: 260.00 BGL

Loading Опресни...

Вашият коментар