Дигитализирането на ортодонтията. Еволюция или революция


Книги, списания и мултимедия » Серия » QuintEssentials » Дигитализирането на ортодонтията. Еволюция или революция

Автор: Владимир Петрунов

Издадена: 10/2023 г.
Издател: Инфодент-БГ ООД
Книга, меки корици, формат А4, 215 стр., цветни изображения
Цена: 85 лв.
Прочетете повече: ТУК

Целта на тази монография е да запознае читателите с ползите от използването на дигиталните технологии в ежедневната ортодонтска практика. Експоненциалното развитието на науката и технологиите отварят нови възможности във всяка една сфера от живота ни. Значително по-осезаемо това се случва във високотехнологичните области, каквато е и медицината. Дигитализирането улеснява диагностичните процеси, като свежда прецизността на изследванията до качествено нови нива. Това е особено осезаемо в областта на образната и функционалната диагностика. Трудно може да си представим съвременна дентална медицина без дигиталните рентгенографии или компютърната томография с коничен лъч (CBCT), методи базирани изцяло на дигиталните технологии за добиване и обработка на образа. Все по-осезаемо става дигитализирането и на класическите диагностични методи. С навлизането на софтуерите, ползващи изкуствен интелект, класическият цефалометричен анализ се случва с натискането на няколко клавиша на компютъра. Навлизането на дигиталните модели промени начинът, по който се извършва биометричната диагностика. Софтуерите могат да изпълнят за секунди всички измервания, които са им предварително зададени. Сегментиращите софтуери позволяват от един файл на лицевия скелет, получен от CBCT, да се сепарират образите, както на всички твърди лицеви структури като зъби, горна, долна челюст и черепна база, така и на някои мекотъканни структури като въздухоносните пътища.

Съдържание

Речник на чуждоезични термини и съкращения
Речник на български термини и съкращения
Въведение

Първа част - Дигитализиране на ортодонтията
Изкуствен интелект, машинно обучение и ортодонтия
Ортодонтска документация
Образни методи в ортодонтията
Дигитални модели
Лицево сканиране
Digital Smile Design (DSD)
Виртуален пациент
Виртуален артикулатор
Дигитален мониторинг на ортодонтското лечение
Приложение на роботи в ортодонтията
Библиография

Втора част - CAD/CAM технологии в ортодонтията
Обратно инженерство (RE)
Дигитален работен процес
Получаване на дигитален модел
Дигитализиране на модел
CAD-дизайн
CAM-изработване
Роботи за огъване на дъги
Библиография

Трета част - Дигитално планирани и изработени ортодонтски апарати
Начало на дигиталните апарати в ортодонтията
CAD/CAM апарат за бърза максиларна експанзия
Интраорална опора за лицева маска при клас III деформации
CAD/CAM местопазители
Лингвални и палатинални дъги
CAD/CAM апарат за дистализиране на странични зъби
CAD/CAM апарат на Herbst
CAD/CAM временни средства за опора
CAD/CAM ретайнери
Метални CAD/CAM ретайнери
Безметални CAD/CAM ретайнери
Библиография

Четвърта част - Собствени изследвания
Изследване на механичните свойства, елементния състав и  повърхностните характеристики на денталните Co-Cr сплави,  получени чрез метода на селективно лазерно топене
Материали и методи
Резултати
Дискусия
Заключения
Библиография
Рецензии

Price: 85.00 BGL

Loading Опресни...