Techno-clinical-aspects of fixed removable prosthesis


Книги, списания и мултимедия » ИЗДАТЕЛСТВА » Teamwork media » Techno-clinical-aspects of fixed removable prosthesis

Aspetti clinico-tecnicinella protesi combinata

Aspectos clínico-técnicos en la prótesis combinada

Authors: Giuliano Bonato; Andrea Borracchini; Armando Buongiovanni; Carlo Borromeo; Vittorio Capezzuto; Alessio Casucci; Salvatore Chimenz; Rodolfo Colognesi; Mauro Alberto Colombo; Gianfranco Gassino; Umberto Ferrone; Eugenio Guidetti; Alessandro Iorio Siciliano; Marco Montanari; Davide Nadalini; Luca Ortensi; Marco Ortensi; Massimo Pasi; Massimo Pedrinazzi; Caterina Perra; Giancarlo Riva; Luca Ruggiero; Gabriele Rosano; Gerardo Schiatti; Riccardo Stefani; Ugo Torquati Gritti; Daniele Vrespa

 

Издадена: октомври 2015
Издателство: Teamwork media, Italy
Книга, твърди корици, 616 страници, 1550 снимки
Език: Английски, Италиански, Испански,
Раздели: Протетика; Възстановителна дентална медицина

От издателя: Благодарение на съвместната дейност на медици, учени, фармацевти продължителността на живота и качеството на живот се увеличава непрекъснато.

Денталният сектор също се развива динамично. Комбинираната протеза предлага на обеззъбените или частично обеззъбени пациенти комфорт, немислим преди няколко десетилетия. Тя представлява отличното решение, но само ако бъде изработена от зъболекари и зъботехници със задълбочени познания и подходящ опит във всички сфери, свързани с тази тематика – клиничната и анатомичната сфера, оклузията, гнатологията, материалознанието, физиката и химията.

Тази книга се базира на опита на 25 специалисти по комбинирани протези, които представят в нея клинични случаи, разрешени въз основа на съществуващите техники и материали.

Поради сложността на изработването на този тип протетично възстановяване, е необходимо близко сътрудничество между денталната практика и денталната лаборатория.

 

 

Price: 350.00 BGL

ПРОДАДЕНО!