Quintessence International Bulgaria 2-2012

може да прочетете

6 стр.    Естетичен анализ при протетично лечениеDr. Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci

25 стр.    Приложение на естетичния анализ в практиката: Десет анализа, десет въпроса, десет решения – ZTM Sascha Hein, ZTM Jan Langner, ZTM Jan-Holger Bellmann, ZTM Stefan Schunke, ZTM Hardi Mink, ZTM Andreas Kunz, ZTM Alwin Schоnenberger, ZTM Vincent Fehmer, ZTM Hans-Joachim Lotz, ZTM Christian Hannker

43 стр.    Избягване на грешки при имплантатно протезиране в естетичната зона – Christian Hammächer

55 стр.    Пародонтално лечение в дисталните участъци Clemens Walter на горната челюст Част I: Диагностициране и антибактериална терапия – Julia Schmidt Zahnаrztin, Heidi Keller, Roland Weiger, Peter Eickholz, Nicola U. Zitzmann

66 стр.    Минерален триоксиден агрегат за обтуриране на невитални горни централни резци с отворени апекси след травма – Peter Robotta

78 стр.    Полудиректно изработен инлей-мост (II): Емпиричен опит, доказал се в практиката – Wolfram Bücking


Списанието може да закупите или да направите абонамент на
тел. 02/963 45 43 и 0885 117 684 – Инфодент-БГ

1 брой – изчерпан

Цена за годишен абонамент – 96 лв.

Цена на един брой – 40 лв.

При направен абонамент спестявате – 64 лв.