Quintessence Int. Bulgara – бр. 3/2013

В броя четете:

oклузия и функция – клиника и лаборатория
ЕСТЕТИКА ВЪВ ФРОНТА ЧРЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ФУНКЦИЯТА НА ДИСТАЛНИТЕ ЗЪБИZA Ulf Krueger-Janson, Dieter Schulz, Dr. Ottmar Kullmer

естетика
АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АНКИЛОЗЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕЗЕЦ. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД Eric Van Dooren, DDS, Murilo Calgaro, Gustavo Giordani, DDS, Victor Clavijo, DDS, MS, PhD

ендодонтия
МЕТОДИ ЗА ОРТОГРАДНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ФРАКТУРИРАНИ КАНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ. ЧАСТ 1 Michael Arnold

АБОНАМЕНТ ЗА 2014