Етикет: работа с керамика

Whatch and do it yourself – G.Ubassy video

Благодарим на Джерал Убаси за видеото, в което презентира своята книга. Това е книга за наблюдението, съставена изключително от снимки (над 650 броя), с рецепти за стратификация на зъби, различаващи се по форма, транслуцентност, опакерност и възраст, също като тези…