Етикет: RECIPROC

Инфодент, бр. 4/2013

Списание Инфодент, бр. 4/2013 е вече на пазара. тема: ЕНДОДОНТИЯ Международен конгрес за зъболекари и зъботехници Colloquium dental, Бреша, Италия, 25-26.10.2013 Приложение на технологията Endo-Express®&SafeSiders® в практичeската ендодонтия – Редактор: д-р Венцислав Стоев Тригодишно клинично изследване на коренови лечения, проведени…