Implants in the Esthetic Zone: A Step-by-Step Treatment Strategy


Книги, списания и мултимедия » Aesthetics - Естетика » Implants in the Esthetic Zone: A Step-by-Step Treatment Strategy

Импланти в естетичната зона: стратегия за лечение стъпка по стъпка

Автор: Ueli Grunder (Уели Грундер)

Издадена: юли 2016
Издателство: Quintessence Publishing
Книга, твърди корици, 22.5 х 31 см, 848 стр., 4049 изображения
Език: английски
Раздели: естетика, имплантология

Тази книга е написана от високоуважаван и иновативен хирург. Тя представя една оригинална стратегия за лечение при естетични възстановявания във фронта, доказала се като ефективна в продължение на години клиничен опит.

Авторът разглежда биологичните принципи, планирането, индикаторите, естетическия анализ и протетичните възможности на лечението. Той обаче фокусира вниманието на читателя върху фактори в своя подход като нетравматична екстракция на зъби, прецизното позициониране на имплантатите, критерии за поставяне на имплантати в една или две стъпки. Книгата представя и широк набор от техники за мениджмънт на меките тъкани.

Освен това, представя техники за подобряване на естетичните резултати при всяко едно лечение с дентални имплантати, независимо от избраната стратегия за лечение.

С над 4 000 клинични снимки и илюстрации на всички процедури и техники, обсъждани в книгата, този шедьовър, написан от един от водещите имплантолози в световен мащаб, повишава осведомеността на читателя за високите изисквания в имплантологията и за начините, по които клиницистите могат да постигнат оптимални резултати.

Съдържание:

Глава 01 Въведение
• Защо да прочетем точно тази книга? • Източници • Използвани инструменти • Използвани материали

Глава 02 Естетика
• Въведение • Дълготрайни резултати • Обобщение/Библиография

Глава 03 Възможни провали
• Прекалено дълга клинична коронка • Белези • Отсъствие на папила • Недостатъчен обем на букалната тъкан • Възстановителни материали, причиняващи обезцветяване на меките тъкани • Обобщение/Библиография

Глава 04 Биологични принципи
• Въведение • Папилата между имплантата и естествения зъб • Папилата между два съседни имплантата • Букалната област • Ефект на интерфейса между импланта и абатмънта • Ограничения при планирането • Обобщение/Библиография

Глава 05 Принципи за планиране на лечението
• Въведение • Дентална история • Клиничен преглед • Рентгенов преглед • Специални аспекти на клиничната и рентгенологичната оценка • Обобщение/Библиография

Глава 06 Протетично планиране/алтернативи на денталните имплантати
• Въведение • Подмяна на единичен липсващ зъб • Подмяна на два липсващи зъба • Възстановяване на голямо обеззъбено пространство • Обобщение/Библиография

Глава 07 Протетични възможности за компенсиране на недостига на тъкани
• Въведение • Компенсиране на вертикални дефекти • Компенсиране на липса на папила • Компенсиране на хоризонтални дефекти • Компенсиране на липсваща опора от страна на устните • Обобщение/Библиография

Глава 08 Първоначален анализ
• Въведение • Линията на устните • Формата на челюстта • Формата на зъба • Позицията на зъба • Съседните зъби • Меките тъкани • Наличната кост • Широчината на обеззъбеното пространство • Функция • Оклузия • Планиране на лечението въз основа предварителната оценка • Пример за приложение • Обобщение/Библиография

Глава 09 Екстрахиране
• Въведение • Пропадане на папилата при съседния зъб след екстрахиране • Запазване на папилата при съседния зъб • Букална опора за меката тъкан • Запазване на папилата между два зъба, които трябва да бъдат екстрахирани • Процедури за запазване на алвеоларния гребен • Без процедури за запазване на алвеоларния гребен преди поставянето на имплантата • Обобщение/Библиография

Глава 10 Позиция на имплантата
• Въведение • Букално-орално позициониране • Аксиален наклон • Медиодистално позициониране • Апикокоронарна дълбочина • Идеално позициониране на имплантата • Въздействие на позиционирането на имплатата върху протетичните възможности • Брой имплантати • Пример за приложение • Последици от неправилното позициониране на имплатата • Хуриргически шаблон • Обобщение/Библиография

Глава 11 Имедиатни имплантати
• Първоначални грешки • Ефект върху обучението • Процедури за компенсиране на загубата на тъкан • Темпоризация (изчаквателно лечение) • Обобщение/Библиография

Глава 12 Поставяне на имплантати с едновременна насочена регенерация на костта
• Биологична обосновка • Естетична обосновка • Дълготрайни резултати • Хуриргическа процедура • Провал • Обобщение/Библиография

Глава 13 Имплантатни процедури в две стъпки
• Аугментация на алвеоларния гребен преди поставяне на имплантата – въведение • Аугментация с мембрана и ксеноприсадка • Аугментация с автогенно блокиране на костта • Аугментация с автогенно блокиране на костта и мембрана • Аугментация с автогенно блокиране на костта, ксеноприсадка и мембрана • Обобщение/Библиография

Глава 14 Присаждане на меки тъкани
• Въведение • Хирургическа процедура • Ограничения на възможното • Типични грешки • Техника с инлей • Обобщение/Библиография

Глава 15 Имплантатна хирургия във втората фаза
• С разрез, щадящ папилата • С отпрепариране на ламбо • Скалопиран разрез • Техника с ограничен пробив • Обобщение/Библиография

Глава 16 Хигургия във втората фаза с едновременно присаждане на мека тъкан
• С хоризонтален разрез • С мобилизация на ламбо • Техника с ролково ламбо • Тунелна техника • Присадка инлей • Обобщение/Библиография

Глава 17 Временни възстановявания
• Изисквания • Идеалното временно възстановяване • Обобщение

Глава 18 Протетика
• Въведение • Циментиране спрямо поставяне с винт • Мениджмънт на меките тъкани с имплантатна суперструктура • Краен отпечатък на суперструктура от две части • Корона от две части • Корона от една част • Едночленен мост • Ретайнер за естествени зъби • Обобщение/Библиография

Глава 19 Обобщение: Шест примерни клинични случая, разгледани стъпка по стъпка
• Имедиатно поставяне на имплантат • Имплантат на единичен зъб с насочена костна регенерация • Два имплантата с насочена костна регенерация • Имплантатна процедура в две стъпки за подмяна на единичен зъб • Процедура в две стъпки за два имплантата • Комплексен случай

Price: 627.00 BGL

Loading Опресни...

Вашият коментар