Етикет: Ueli Grunder

Ueli Grunder

Ueli Grunder

Д-р Уели Грундер е завършил Института по дентална медицина към Университета в Цюрих през 1982 г. Впоследствие завършва тригодишна следдипломна магистърска програма по „Корони и мостове, частични протези и материалознание” под ръководството на проф. П. Шерер (P. Schärer) в Университета…