Ueli Grunder

Ueli GrunderД-р Уели Грундер е завършил Института по дентална медицина към Университета в Цюрих през 1982 г.

Впоследствие завършва тригодишна следдипломна магистърска програма по „Корони и мостове, частични протези и материалознание” под ръководството на проф. П. Шерер (P. Schärer) в Университета в Цюрих, където преподава дентална имплантология от 1987 г.

От 1993 г. д-р Грундер е акредитиран специалист по възстановителна дентална медицина, а през 2011 г. получава следдипломна квалификация по орална имплантология от Швейцарската дентална асоциация.

Управлява частна практика в Цоликон-Цюрих, Швейцария, от 1989 г. Основните му интереси са в сферите на пародонтологията, протетиката и по-специално фиксирани корони и имплантологията.

Международните му лекции и множеството му публикации са съсредоточени върху хирургическите и протетични аспекти на денталната имплантология.

Д-р Грундер е бивш председател на Швейцарското общество за орална имплантология и Европейската академия за естетична дентална медицина. Работи и като рецензент за няколко списания по дентална медицина.

Автор на книгата: Импланти в естетичната зона: стратегия за лечение стъпка по стъпка